JoSAA  Round 7 Cut Off 

2019

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

JOSAA  Round 1 Cut Off

JoSAA  Round 2 Cut Off

JoSAA  Round 3 Cut Off

JoSAA  Round 4 Cut Off 

JoSAA  Round 5 Cut Off 

JoSAA  Round 6 Cut Off 

JoSAA  Round 7 Cut Off 

 
Comment

Our Products

JOSAA -IIT -NIT RANK COUNSELLING
₹ 5000
VIT-SRM-MANIPAL-KIIT-PESAT Rank Counselling
₹ 5000
Std VIII- Std IX Career Information Counselling
₹ 500
IIT Pre Counselling
₹ 5000
Get Free Exam/Admission
Notification

News & Notification